Ngay hoi nhan su


                          
CÁC CÂU HỎI VỀ DỰ ÁN

  “Liên kết HRsL là một dự án dành cho các thành viên HRsL với mong muốn trợ giúp các thành viên và cộng đồng nhân sự chúng ta liên kết mạnh và sâu hơn nữa, tiến tới thành lập Hiệp hội cho riêng những người làm Nhân sự - Hiệp hội Nhân sự”.

 

1. Thông tin của các thành viên đã có trên data web rồi sao lại còn kêu gọi cung cấp thông tin liên lạc ?
- Trả lời: Hrshare.net.vn là một diễn đàn mở vì BQT không bắt buộc các thành viên phải cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký và đăng nhập. Vì vậy BQT không nắm được các thông tin cá nhân của thành viên. Hơn nữa để lấy được các thông tin của thành viên không phải là vấn đề đơn giản và mất thời gian. Như vậy các thành viên tham gia diễn đàn gần như hoàn toàn "ảo" với cả tất cả mọi người ngay cả với ban quản trị. Vì vậy BQT mới kêu gọi cung cấp thông tin.

 

2. Sau khi lấy thông tin, BQT sẽ làm gì ?
- Trả lời: Cũng giống như đợt trước, Ban dự án sẽ gom thông tin của các anh chị đăng ký rồi chia lại thành các khu vực. Mỗi khu vực Ban dự án sẽ gửi mail group để anh chị có thể liên lạc với nhau.
+ Với khu vực đẫ có admin: Ban dự án sẽ gửi lại data đó cho Người dẫn đường (admin) để các anh chị có thông tin để liên lạc.
+ Với khu vực chưa có Người dẫn đường (admin): Ban dự án sẽ kêu gọi thành viên tình nguyện hoặc kêu gọi các anh chị offline bàn thảo ra Ban quản tri của khu vực mình.

 

3. Sao BQT không cung cấp thông tin và kêu gọi đầu mối vùng làm, bớt thời gian và các công đoạn thực sự đã làm rồi ?
- Trả lời: Ban dự án vẫn luôn cung cấp các thông tin cho các Người dẫn đường (admin) vùng miền ( các thành viên gọi điện hoặc gửi mail hỏi đều được giới thiệu về các khu vực phù hợp để có thể tạo nên các mối quan hệ cho riêng mình ). Hơn nữa đây không phải là làm thay việc mà chỉ là trợ giúp các anh chị đầu mối ở các khu vực kêu gọi các thành viên.

 

4. Cái này chỉ hợp với các đầu mối mới toanh, chưa bắt đầu nhưng do số lượng truy cập ít quá đi, nếu có nhiều thì BQT cũng nắm được mà, sao không thúc đẩy từng vùng đi?
- Trả lời: BQT không có cách nào để nắm được ai truy cập ở đâu hay khu vực nào. Các thông tin BQT có thể nắm được rất tổng quát và chung chung ( khu vực nào đông khu vực nào ít lượng truy cập ). Vì vậy việc thúc đẩy từng vùng là không thể.

 

5. Lợi ích BQT đưa ra cho các Người dẫn đường (admin) quá ít không sức thu hút ?
- Trả lời: Các lợi ích này chủ yếu để "chính danh" cho các anh chị chứ nó không phải là quyền lợi cụ thể. Việc đăng ký này hoàn toàn dự trên sự tình nguyện và mong muốn có được 1 cộng đồng nhân sự vững mạnh. Với cộng đồng mọi người có cơ hội giao lưu, học hỏi và tra đổi với nhau. Vì vậy nếu cần quyền lợi lớn hơn thì thật BQT không có cái gì hơn ngoài tấm lòng trân trọng của cộng đồng.

 

6. BQT đã thảo luận với các đầu mối liên kết vùng chưa ?
- Trả lời: Khi mời các anh chị làm Người dẫn đường (admin) tại các vùng, BQT đều nói rằng sẽ thúc đẩy lại dự án 5 - 7 tháng/ lần để có thể giúp các anh chị có được các thông tin của các thành viên trên diễn đàn. Vì vậy cứ đến hẹn lại lên, dự án được tự động khởi động. Hy vọng các anh chị Người dẫn đường (admin) không cảm thấy bất ngờ với dự án này.